Ledig stilling på Kulturhuset EKKO


Musikk instruktør – for særskilte målgrupper.

4-6 timer i uken, fordelt på 2 ettermiddager.


Kulturhuset EKKO har ca. 80 medlemmer med bistandsbehov, som får undervisning i musikk og teater. Medlemmene er fordelt i 6 ulike grupper, hvor gruppene har ulike mål for musikkgruppene. Mål for dem alle er selvsagt gleden av opplevelsen gjennom musikk, men også langsiktige mål som opplevelsen av samhold, vennskap og mestringsfølelse, som de kan ha glede av resten av livet.


Det er i dag 8 ansatte musikkinstruktører, med ulike roller og ansvar i de ulike gruppene.Arbeidsoppgaver:


* Undervise/lede musikkgrupper for voksne mennesker med bistandsbehov og sterkt behov for rutiner og tilrettelagt musikkgruppe.


* Tilrettelagt, individuell undervisning i piano og/eller sang.Kvalifikasjoner:


* Ønskelig med utdanning innen musikk og gjerne helsefaglig utdanning. Det er eventuelt ønskelig med kunstfaglig utdanning i utøvende/skapende kunstfag og pedagogisk utdanning.


* Erfaring innen målgruppen er ønskelig.Personlige egenskaper:


* å kunne legge til rette for et sosialt, trygt og utviklende godt miljø for aktørene.


* Å kunne skape gode relasjoner, tilhørighet og motivasjon for læring og utvikling blant elevene.


* Å kunne bidra til musikkglede og gode opplevelser for våre aktører.


* Å kunne gi tilpasset undervisning både i grupper og individuelt.


* Å ha godt samarbeid med instruktører og styret.


* Å ha en kritisk refleksjon over egen praksis.


* Å kunne utvikle og jobbe godt sammen om større prosjekter sammen med kollegaene.Vi tilbyr:


* Lønn etter avtale.


* Givende, flotte arbeidsoppgaver og arbeidsplass


* Godt miljø blant instruktører og styret.
Ved spørsmål kontakt styreleder Rune Gundersen på tlf. 976 98 477, eller musikkterapeut Stine Solgård Stene på tlf. 402 99 757

Kulturhuset Ekko                     Borgarveien 6b,

Tlf: 918 00 311                        1632 Gamle Fredrikstad


Copyright @ All Rights Reserved