Kulturhuset EkkoKulturhuset Ekko Fredrikstad er et tilbud for mennesker med bistandsbehov, og med det overordnede mål å kunne tilby et godt miljø både musikalsk og sosialt.


Oppstarten var våren 2001, da etter en ide av Øyvind Senander og Joakim Johansen, som på den tiden var dypt inne i kulturlivet i byen. "En betenkelighet i et ellers frodig og spennende kulturliv er det generelle fraværet av de som trenger litt mer hjelp for å få det til. Sånn behøver det ikke å være. Det er et stort behov der ute, som faktisk kan møtes med tilbud dersom noen lager de rette koblingene".


I dag er organisasjonen et velfungerende tilbud til mennesker med bistandsbehov og teller over 80 medlemmer. Vi har gjennomført en rekke konserter, oppsettninger og aktiviteter.

For tiden jobber vi med vår neste storsatsning; Ekko a la carte. En forestilling som vises på Blå Grotte i Fredrikstad november 2019.Litt om oss

Målrettet og tilrettelagt utdanning


Hos Kulturhuset Ekko legger vi vekt på at alle skal ha et tilbud som passer til hvert enkelt individ. Opplæring skal tilpasses de evner og forutsetninger den enkelte elev har og dette kan oppnås gjennom å variere mellom ulike typer aktiviteter, lærestoff, læremidler og organisering. Forklaringen er at undervisning er en kompleks praksis. Mange hensyn skal tas, og det finnes ikke enkle og evigvarende løsninger. Elevene er forskjellige, lærerne er forskjellige, tilbudene er forskjellige osv. Tilpasset opplæring er derfor på ingen måte et statisk begrep, men et begrep som gis ulike meninger og forståelser i ulike diskurser/sammenhenger.

Har du lyst til å synge og/eller spille sammen med oss?

Akke                          Juniorgruppe med fokus på bevegelse, konsentrasjon, sang og struktur.

 

Okke                          Juniorgruppe med fokus på teater, sang og musikk.

 

Kor                             Hovedgruppen er koret. Her står sang sentralt, i tillegg er det også                                                                             innslag av diverse instrumenter

 

Ekkomania              Bandgruppe hvor de får være med å skrive og spille sanger. Med gitar,                                                                        bass, trommer, piano og sang

 

Solsikkene              Solsikkene har fokus på sang, lek og fellesskap

 

Visegruppa             Visegruppa har fokus på sang, sanse, danse og lytte, samt felles glede                                                                         i et forutsigbart og trygt miljø